Home > Asia > ويتنام > Hồ Chí Minh > Hồ Chí Minh > Nguyën Träi

مکان فروشگاه

آدرس

Nguyën Träi 84 Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tp.Hcm
84 Hồ Chí Minh

شماره تلفن : 84-835084316

ساعات کار

دوشنبه
09:00 - 21:00
 
سه شنبه
09:00 - 21:00
 
چهارشنبه
09:00 - 21:00
 
پنجشنبه
09:00 - 21:00
 
جمعه
09:00 - 21:00
 
شنبه
09:00 - 21:00
 
يکشنبه
09:00 - 21:00