Home > Asia > ويتنام > Hồ Chí Minh > Hồ Chí Minh > Parkson Hùng Vương

مکان فروشگاه

آدرس

Parkson Hùng Vương 126 Hùng Vương, Phường 12, Quận 5, Thành Phố Hồ Chí Minh
84 Hồ Chí Minh

شماره تلفن : (84-838787115)

ساعات کار

دوشنبه
09:00 - 21:00
 
سه شنبه
09:00 - 21:00
 
چهارشنبه
09:00 - 21:00
 
پنجشنبه
09:00 - 21:00
 
جمعه
09:00 - 21:00
 
شنبه
09:00 - 21:00
 
يکشنبه
09:00 - 21:00