Home > Châu Á > Trung Quốc > 宁夏省 > 银川 > 新华百货

Địa điểm của cửa hàng của bạn

Địa chỉ

新华百货 银川市兴庆区新华街新华百货1楼伊夫黎雪专柜
750000 银川

Số điện thoại : 0951-5687750

Giờ mở cửa

Thứ Hai
09:30 - 21:30
 
Thứ Ba
09:30 - 21:30
 
Thứ Tư
09:30 - 21:30
 
Thứ Năm
09:30 - 21:30
 
Thứ Sáu
09:30 - 21:30
 
Thứ Bảy
09:30 - 21:30
 
Chủ Nhật
09:30 - 21:30