Home > Châu Á > Trung Quốc > 福建省 > 泉州 > 万达广场

Địa điểm của cửa hàng của bạn

Địa chỉ

万达广场 泉州市丰泽区宝洲街浦西万达广场1楼伊夫黎雪专卖店
362000 泉州

Số điện thoại : 0595-28682888

Giờ mở cửa

Thứ Hai
10:00 - 22:00
 
Thứ Ba
10:00 - 22:00
 
Thứ Tư
10:00 - 22:00
 
Thứ Năm
10:00 - 22:00
 
Thứ Sáu
10:00 - 22:00
 
Thứ Bảy
10:00 - 22:00
 
Chủ Nhật
10:00 - 22:00