Home > Châu Á > Trung Quốc > 福建省 > 漳州 > 万达广场

Địa điểm của cửa hàng của bạn

Địa chỉ

万达广场 漳州市龙文区建元东路2号万达广场1楼伊夫黎雪专卖店
363000 漳州

Số điện thoại : 0596-2869000

Giờ mở cửa

Thứ Hai
10:00 - 22:00
 
Thứ Ba
10:00 - 22:00
 
Thứ Tư
10:00 - 22:00
 
Thứ Năm
10:00 - 22:00
 
Thứ Sáu
10:00 - 22:30
 
Thứ Bảy
10:00 - 22:30
 
Chủ Nhật
10:00 - 22:30