Home > Châu Á > Trung Quốc > 福建省 > 厦门 > 中闽百汇梧村店

Địa điểm của cửa hàng của bạn

Địa chỉ

中闽百汇梧村店 厦门市思明区厦禾路929号中闽百汇商场地下1楼伊夫黎雪专柜
362000 厦门

Số điện thoại : 0592-5182391

Giờ mở cửa

Thứ Hai
09:00 - 22:30
 
Thứ Ba
09:00 - 22:30
 
Thứ Tư
09:00 - 22:30
 
Thứ Năm
09:00 - 22:30
 
Thứ Sáu
09:00 - 22:30
 
Thứ Bảy
09:00 - 22:30
 
Chủ Nhật
09:00 - 22:30