Home > Châu Á > Trung Quốc > 陕西省 > 西安 > 金鹰国际购物中心高新店

Địa điểm của cửa hàng của bạn

Địa chỉ

金鹰国际购物中心高新店 西安市科技路37号1楼伊夫黎雪专柜
710000 西安

Giờ mở cửa

Thứ Hai
10:00 - 22:00
 
Thứ Ba
10:00 - 22:00
 
Thứ Tư
10:00 - 22:00
 
Thứ Năm
10:00 - 22:00
 
Thứ Sáu
10:00 - 22:00
 
Thứ Bảy
10:00 - 22:00
 
Chủ Nhật
10:00 - 22:00