Home > Châu Á > Trung Quốc > 上海市 > 上海 > 美罗城

Địa điểm của cửa hàng của bạn

Địa chỉ

美罗城 上海市徐汇区肇嘉浜路1111号美罗城4楼16A
210000 上海

Số điện thoại : 021-54655326

Giờ mở cửa

Thứ Hai
10:00 - 22:00
 
Thứ Ba
10:00 - 22:00
 
Thứ Tư
10:00 - 22:00
 
Thứ Năm
10:00 - 22:00
 
Thứ Sáu
10:00 - 22:00
 
Thứ Bảy
10:00 - 22:00
 
Chủ Nhật
10:00 - 22:00