Home > Châu Á > Trung Quốc > 辽宁省 > 鞍山 > 新玛特购物广场

Địa điểm của cửa hàng của bạn

Địa chỉ

新玛特购物广场 鞍山市铁东区胜利南路42号新玛特购物广场1楼伊夫黎雪专柜
114000 鞍山

Số điện thoại : 0412-8999396

Giờ mở cửa

Thứ Hai
09:30 - 21:00
 
Thứ Ba
09:30 - 21:00
 
Thứ Tư
09:30 - 21:00
 
Thứ Năm
09:30 - 21:00
 
Thứ Sáu
09:30 - 21:30
 
Thứ Bảy
09:30 - 21:30
 
Chủ Nhật
09:30 - 21:30