Home > Châu Á > Ấn Độ > Punjab > Ludhiana > First Mall

Địa điểm của cửa hàng của bạn

Địa chỉ

First Mall Shop No - Ug1, First Mall, Mall Road
Ludhiana, Punjab
141001 Ludhiana

Số điện thoại : 0161-5016024 /2392200

Giờ mở cửa

Thứ Hai
09:30 - 10:00
 
Thứ Ba
09:30 - 10:00
 
Thứ Tư
09:30 - 10:00
 
Thứ Năm
09:30 - 10:00
 
Thứ Sáu
09:30 - 10:00
 
Thứ Bảy
09:30 - 10:00
 
Chủ Nhật
09:30 - 10:00