Home > Châu Á > Indonesia > Sulawesi Selatan > Makassar (Ujung Pandang) > Mal Ratu Indah(Matahari Department Store)

Địa điểm của cửa hàng của bạn

Địa chỉ

Mal Ratu Indah(Matahari Department Store) Matahari Department Store Lantai 2 Jl. Dr Sam Ratulangi 35, Makassar
90135 Makassar (Ujung Pandang)

Giờ mở cửa

Thứ Hai
10:00 - 22:00
 
Thứ Ba
10:00 - 22:00
 
Thứ Tư
10:00 - 22:00
 
Thứ Năm
10:00 - 22:00
 
Thứ Sáu
10:00 - 22:00
 
Thứ Bảy
10:00 - 22:00
 
Chủ Nhật
10:00 - 22:00