Home > Châu Á > Thổ Nhĩ Kỳ > Ankara > Çankaya > Yves Rocher Ankara Ziya Gökalp

Địa điểm của cửa hàng của bạn

Địa chỉ

Yves Rocher Ankara Ziya Gökalp Meşrutiyet Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Ziya Gökalp Caddesi
No:95 Kahramanlar İş Merkezi Mğz No:12
06690 Çankaya

Số điện thoại : 0312 417 50 24

Giờ mở cửa

Thứ Hai
10:00 - 20:00
 
Thứ Ba
10:00 - 20:00
 
Thứ Tư
10:00 - 20:00
 
Thứ Năm
10:00 - 20:00
 
Thứ Sáu
10:00 - 21:00
 
Thứ Bảy
10:00 - 21:00
 
Chủ Nhật
12:00 - 20:00