Home > Châu Á > Việt Nam > Đà Nẵng > Đà Nẵng > Parkson Đà Nẵng

Địa điểm của cửa hàng của bạn

Địa chỉ

Parkson Đà Nẵng 255-257 Hùng Vương, P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng.
84 Đà Nẵng

Số điện thoại : (84-5113689345)

Giờ mở cửa

Thứ Hai
Đóng cửa
 
Thứ Ba
Đóng cửa
 
Thứ Tư
Đóng cửa
 
Thứ Năm
Đóng cửa
 
Thứ Sáu
Đóng cửa
 
Thứ Bảy
Đóng cửa
 
Chủ Nhật
Đóng cửa