Home > Châu Á > Việt Nam > Hà Nội > Hà Nội > Lotte Đao Tan Ha Noi

Địa điểm của cửa hàng của bạn

Địa chỉ

Lotte Đao Tan Ha Noi Tòa Nhà Lotte Center Hà Nội, 54 Liễu Giai, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
84 Hà Nội

Số điện thoại : (84-432676262)

Giờ mở cửa

Thứ Hai
09:30 - 22:00
 
Thứ Ba
09:30 - 22:00
 
Thứ Tư
09:30 - 22:00
 
Thứ Năm
09:30 - 22:00
 
Thứ Sáu
09:30 - 22:00
 
Thứ Bảy
09:30 - 22:00
 
Chủ Nhật
09:30 - 22:00