Home > Châu Á > Việt Nam > Hồ Chí Minh > Ho Chi Minh > Nguyën Träi

Địa điểm của cửa hàng của bạn

Địa chỉ

Nguyën Träi 84 Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tp.Hcm
84 Ho Chi Minh

Số điện thoại : 84-835084316

Giờ mở cửa

Thứ Hai
09:00 - 21:00
 
Thứ Ba
09:00 - 21:00
 
Thứ Tư
09:00 - 21:00
 
Thứ Năm
09:00 - 21:00
 
Thứ Sáu
09:00 - 21:00
 
Thứ Bảy
09:00 - 21:00
 
Chủ Nhật
09:00 - 21:00